Forhold til interessenter

Mange mennesker, organisasjoner og lokalsamfunn blir direkte eller indirekte påvirket av Statkrafts virksomhet. I all dialog med interessenter skal vi vise respekt for lokalmiljøet, samfunnene og kulturene vi jobber i. Vi ønsker å bygge tillit til vårt selskap ved å ha en åpen dialog med interessenter.

Aktivt og langsiktig engasjement

Som kraftprodusent med et langsiktig perspektiv har både Statkraft og våre interessenter interesse av å utvikle bærekraftige løsninger. Dette lykkes vi best med gjennom åpen dialog og samhandling med alle som er berørt av selskapets virksomhet. Viktige samtalepartnere er eier, valgte representanter, lokalsamfunn som påvirkes direkte av prosjektene, medarbeidere, kunder, leverandører, lokale og regionale myndigheter, frivillige organisasjoner og media. Offentliggjøring av relevant prosjektinformasjon bidrar til at berørte lokalsamfunn kan forstå risikoene, virkningene og mulighetene i forbindelse med prosjektet.

Forholdet til interessenter i praksis – Eksempler fra Chile og Albania: