Økonomisk verdiskaping

Konsernets økonomiske verdiskaping i 2014 utgjorde 22 312 millioner kroner (20 824). Verdiene som skapes fordeles på en rekke ulike interessenter i Norge så vel som i utlandet.

Her presenteres konsernets verdiskaping i form av skattebidrag, utbytte til staten, samlede investeringer og innkjøp.

Samfunnsregnskap

 • Økonomisk verdiskaping: 22 312 millioner kroner  
 • Utbytte til staten: 6007 millioner kroner
 • Skatter og avgifter til stat og kommuner i Norge: 6059 millioner kroner  

Skattebidrag

 • Skattebidrag til norske kommuner: 1518 millioner kroner  
 • Skattebidrag til de 10 kommunene som mottok størst andel: 745 millioner kroner (49 %)  
 • Fem største skattemottakskommuner:    
         Vinje – 109 millioner kroner      
         Hemnes – 96 millioner kroner     
         Suldal – 91 millioner kroner     
         Rana – 82 millioner kroner     
         Odda - 78 millioner kroner  

Investeringer  

 • Samlede investeringer: 11 180 millioner kroner     
         Hvorav i Norge: 3844 millioner kroner     
         Hvorav utenfor Norge: 7336 millioner kroner  

Innkjøp av varer og tjenester  

 • Totalt forbruk: 6 807 millioner kroner  
 • Totalt antall leverandører: 8568   Sysselsetting  
 • Antall medarbeidere per 311214: 3731 
         Hvorav i Norge: 2470 (66 %)