Samfunnsrolle

Statkraft skaper betydelige verdier, både direkte og indirekte, i de samfunnene hvor vi har virksomhet. I 2014 skapte konsernet økonomiske verdier tilsvarende 22 312 millioner kroner. Bruttoinvesteringene var på totalt 11 180 millioner kroner, hvorav 3844 millioner kroner ble investert i Norge og 7336 millioner i utlandet.

 • Økonomisk verdiskaping

  Konsernets økonomiske verdiskaping i 2014 utgjorde 22 312 millioner kroner (20 824). Verdiene som skapes fordeles på en rekke ulike interessenter i Norge så vel som i utlandet.

 • Innovasjon

  Statkrafts innovasjonsaktiviteter skal bidra til å styrke konkurransekraften i konsernets kjernevirksomhet. Forretningsutvikling, langsiktig kompetansebygging og målrettede FoU-programmer er alle sentrale ledd i arbeidet.

 • Forhold til interessenter

  Mange mennesker, organisasjoner og lokalsamfunn blir direkte eller indirekte påvirket av Statkrafts virksomhet. I all dialog med interessenter skal vi vise respekt for lokalmiljøet, samfunnene og kulturene vi jobber i. Vi ønsker å bygge tillit til vårt selskap ved å ha en åpen dialog med interessenter.

 • Samarbeid med interesseorganisasjoner

  Statkraft jobber for å skape synergier gjennom nært samarbeid med interesseorganisasjoner. Hovedformålet med samarbeidet er å trekke veksler på hverandres kompetanse for å oppnå gjensidig gevinst.