Kargı - Vannkraft i Tyrkia

Vannkraftprosjektet Kargi (Kargı HPP), som ligger i det sentrale Tyrkia, er nå inne i siste del av byggefasen. Når det står ferdig, vil vannkraftverket ha en installert effekt på 102 MW.

Kargı HPP vil ha en årlig maksimumsproduksjon på 470 GWh.

  • Eierskap: Statkraft 100 %
  • Kapasitet: 102 MW 
  • Utbyggingsfase: Under bygging, planlagt driftsstart i april 2015

Rundt 300 personer er for tiden involvert i byggingen av kraftverket.

Utfordringer og tiltak knyttet til samfunnsansvar

I 2014 fortsatte Kargı HPP å holde en tett dialog med interessenter gjennom personlige samtaler og landsbyhøringer, både på kontoret for samfunnskontakt i Osmançik og i landsbyer som påvirkes av prosjektet. Det å hele tiden ha et konsekvent budskap samt være synlig for de som påvirkes av prosjektet, har vært viktig for å opprettholde tillit og samarbeid.

Informasjon om prosjektets fremgang og tilretteleggelse av pågående juridiske prosesser for tilgang til land og støtte til nye levebrødsinitiativer var fremdeles hovedinnholdet i dialogen med lokalsamfunn som blir påvirket når jordbruksareal oppstrøms av demningen settes under vann. I områdene nedstrøms har fokus vært å sikre forbedring av vanningssystemer og at risproduksjonen kan fortsette i driftsfasen. 

I 2014 la prosjektets levebrødsinitiativer vekt på støtte til birøktere. I alt har 17 birøktere mottatt støtte for driften av de 258 bikubene de har. Andre aktiviteter utført av samfunnsansvarsenheten i Kargi inkluderer oppussing av en skole i Osmançik og forbedring av drikkevannsfasiliteter i en berørt landsby.

Som forberedelse til drift i 2015, utarbeides det en driftsplan for håndtering av miljørelaterte og sosiale problemstillinger. Planen inkluderer et rammeverk for å dempe og kontrollere de miljømessige og sosiale konsekvensene som følge av den planlagte driften. 

Lokal birøkter ser etter biene sine.