Cheves - Vannkraft i Peru

I 2011 satte SN Power i gang byggingen av vannkraftverket Cheves (Cheves HPP) i Peru, selskapets niende vannkraftverk i landet. Som en del av «Magnet»-prosessen i 2014, overtok Statkraft samtlige av SN Power Perus eierandeler i prosjektet.

  • Eierskap: Statkraft 100 %
  • Kapasitet: 168 MW
  • Utbyggingsfase: Under bygging, planlagt driftsstart i 2015

Utfordringer og tiltak knyttet til samfunnsansvar

Hovedfokuset innen samfunnsansvar har vært å sikre Statkraft en "licence to operate" gjennom å opprettholde gode forhold til lokale myndigheter og lokalmiljø.

I 2014 opprettet Statkraft et rammeverk for samarbeid med lokalsamfunnene som er direkte berørt av prosjektet. Dette inkluderer avtaler med innbyggerne i Huacho og Andajes, som tidligere var imot prosjektet. I år ble dessuten ti vellykkede utviklingsprosjekter for landsbygda gjennomført, til nytte for rundt 2500 landsbybeboere. Dette inkluderer prosjekter som skal bedre produksjonen og styringsevnen til fruktprodusenter langs Huaura-elven.

I samsvar med IFC-krav ble en "Environmental Flow Management Plan" ferdigstilt for driftsfasen. Planen skisserer all overvåkning og avhjelpende tiltak for vannkvalitet og miljøovervåkning, og ble godkjent av IFC i september 2014.  

En beredskapsplan som inkluderer et tidlig varslingssystem er ferdigstilt for Checras-demningen. Det er gjennomført sikkerhetsøvelser som en del av opplæringstiltak rettet mot omkringliggende landsbyer.

 

Lokal fruktbonde blant frukttrærne sine