Çetin - Vannkraft i Tyrkia

I 2014 fortsatte Statkraft byggingen av vannkraftverket Çetin (Çetin HPP), selskapets tredje vannkraftprosjekt i Tyrkia.

Med en samlet effekt på 517 MW vil Çetin HPP bli Statkrafts største vannkraftverk utenfor Norge, med en årlig maksimumsproduksjon på 1,4 TWh.

  • Eierskap: Statkraft 100 %
  • Kapasitet: 517 MW (fra to vannkraftverk)
  • Utbyggingsfase: Under bygging

 I byggeperioden vil opp til 1500 mennesker arbeide ved anlegget.

Utfordringer og tiltak knyttet til samfunnsansvar

Viktige prioriteringer i 2014 var utbygging av lokal infrastruktur og å gi forutsigbarhet og informasjon til de landsbyene som er berørt av prosjektet. Prosjektet har utarbeidet en klar og konsekvent rettledning for håndtering av interessenter og kompensasjon.

Landsbyhøringer

Viktige suksessfaktorer er fortsatt å ha et konsekvent budskap og å være tilgjengelig for de som berøres av prosjektet. I tillegg til å drifte informasjonskontorer på anlegget og i distriktssenteret Pervari, fortsetter Statkraft med landsbyhøringer.

Hensikten med disse høringene er å spre informasjon om prosjektet og konsekvensene det vil få, forklare rettigheter og kompensasjon, og å presentere ansettelsesprosedyrer og klagemekanismer. Et viktig aspekt ved disse høringsmøtene er at informasjon deles med samtlige interessenter på en konsekvent måte. Høringene ble iverksatt mot slutten av 2014 i forbindelse med at ny kontraktør ble mobilisert.

Etablering av gode relasjoner til lokalbefolkningen er også ansett som en viktig del av Statkrafts sikkerhetstilnærming.

Forbedring av infrastruktur

Gjennom forbedring av lokal infrastruktur og tjenester, bidrar Statkraft til regional utvikling i områder som påvirkes av prosjektet. I 2014 omfattet disse aktivitetene bygging av veier til landsbyene, legging av vanningsrør og rehabilitering av vannkilder for husdyr. 

Lokalt landsbymøte i Mukhtar i forbindelse med utbygging.

 

 

Rør til nye vanningssystemer legges ut