Regnskap for samfunnsansvar

Statkrafts regnskap for samfunnsansvar presenterer resultater for områdene miljø, helse og sikkerhet, medarbeiderforhold, etikk og samfunnsbidrag.