Helse og sikkerhet

Sikkerhet har høyeste prioritet i Statkraft og målet er null skader for både egne ansatte, innleid personell, leverandører, partnere og tredjepart. Ønsket sikkerhetskultur skal gjennomsyre hele organisasjonen og være preget av åpenhet og et ønske om å lære - både av egne feil og vellykkede forbedringstiltak.

  • Ulykker

    Dessverre inntraff to arbeidsrelaterte dødsulykker i 2014 i tilknytning til Statkrafts virksomhet. Begge ulykkene inntraff i utbyggingsprosjekter, en i Albania og en i Panama.

  • Forebyggende helse- og sikkerhetsarbeid

    Oppfølging av helse og sikkerhet er et linjeansvar i Statkraft. Dette innebærer at hver enkelt enhet har et selvstendig ansvar for arbeid og resultater knyttet til helse og sikkerhet. Tydelige krav og retningslinjer, bevissthet om helse og sikkerhet i alle situasjoner og tett oppfølging i både drifts- og prosjektaktiviteter er viktige elementer for å oppnå ønsket sikkerhetskultur.