Statkrafts GRI indeks

Statkrafts rapportering om samfunnsansvar er basert på veiledning og anbefalinger presentert i GRIs bransjetillegg for energibransjen, Energy Utilities Sector Supplement.

Statkrafts rapportering om samfunnsansvar er verifisert av en ekstern revisor. Revisor avgir en uttalelse som blant annet sier følgende:

«Statkrafts praksis for rapportering om samfunnsansvar samsvarer i all hovedsak med Global Reporting Initative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines (versjon 3.1) sine rapporteringsprinsipper og rapporteringen tilfredsstiller nivå B+ i henhold til GRIs retningslinjer.»

Forklaringer

Rapportert = Indikatoren er rapportert.
Delvis = Indikatoren er delvis rapportert.
Ikke rapportert = Indikatoren er ikke rapportert.
Ikke relevant = Indikatoren er vurdert som ikke relevant eller ikke vesentlig på konsernnivå.
* = Tilleggsindikator i GRIs bransjetillegg.
EU = Indikatornummer som begynner med EU indikerer at indikatoren er spesifikk for energibransjen.