Global Reporting Initiative (GRI)

Global Reporting Initiative (GRI) er en uavhengig organisasjon som i over 15 år har arbeidet for en standardisering av selskapers rapportering om samfunnsansvar og bærekraftig utvikling.

Statkraft har siden 2002 informert i årsrapporten om status og resultater for en rekke temaer knyttet til samfunnsansvar. Fra 2004 har rapporteringen vært basert på GRIs retningslinjer og fra 2010 er det tatt utgangspunkt i GRIs retningslinjer spesielt utarbeidet for energibransjen.

  • Om GRI

    GRI utvikler bransjetilpassede retningslinjer for bedrifters rapportering om bærekraft og samfunnsansvar. Retningslinjene definerer både rapporteringsprinsipper og generelle og bransjespesifikke indikatorer.

  • Statkrafts GRI indeks

    Statkrafts rapportering om samfunnsansvar er basert på veiledning og anbefalinger presentert i GRIs bransjetillegg for energibransjen, Energy Utilities Sector Supplement.