FNs Global Compact

Global Compact er et initiativ fra FN som oppfordrer næringslivet til å forplikte seg til en bærekraftig utvikling.

  • Om FNs Global Compact

    FNs Global Compact oppfordrer næringslivet til å fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs mål om en bærekraftig utvikling.

  • Statkrafts Global Compact Indeks

    FNs Global Compact oppfordrer næringslivet til å fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs mål om en bærekraftig utvikling.