Rapport om samfunnsansvar 2014

Statkraft skal utvise samfunnsansvar i alle aktiviteter. Vi skal levere strøm basert på miljøvennlige energikilder, bruke bærekraftige, sikre og effektive produksjonsmetoder og utvise en ansvarlig og etisk markedsadferd.

Denne delen av årsrapporten presenterer Statkrafts arbeid, styringssystem og resultater innen området samfunnsansvar for 2014. Her beskrives aktuelle utfordringer og aktiviteter innen områder som miljø, helse og sikkerhet, menneskerettigheter, medarbeiderforhold og antikorrupsjon.

  • Miljøpåvirkning

    Statkraft tilbyr fornybare og bærekraftige energiløsninger. På denne måten bidrar vi til å møte en av vår tids største utfordringer: global oppvarming.

  • Helse og sikkerhet

    Sikkerhet har høyeste prioritet i Statkraft og målet er null skader for både egne ansatte, innleid personell, leverandører, partnere og tredjepart. Ønsket sikkerhetskultur skal gjennomsyre hele organisasjonen og være preget av åpenhet og et ønske om å lære - både av egne feil og vellykkede forbedringstiltak.

  • Samfunnsansvar i utbyggingsprosjekter

    Som kraftprodusent er Statkraft involvert i flere utbyggingsprosjekter i forskjellige deler av verden. De fleste av disse er i vekstmarkeder, men det er også betydelige utbygginger i Nord-Europa, innen forskjellige teknologier. Her beskriver vi hvordan vi håndterte samfunnsansvar i et utvalg prosjekter i 2014.