Konsernsjefens brev

Statkraft forener nasjonale og internasjonale perspektiver

Statkraft har gjennom mange år demonstrert evne til å skape store økonomiske verdier. Det underliggende resultatet for 2013 er godt. Endring i norske kroner mot euro har gitt negative valutaposter, men dette oppveies fullt ut av positive effekter som styrker egenkapitalen. Konsernet har lykkes i å møte eiers mål for utviklingen av Statkraftkonsernet både i Norge og i utlandet. Statkrafts posisjon som ledende i Europa innen fornybar energi er styrket, og det øker også Norges betydning som energinasjon. Samtidig vil vi fortsette å være en god partner for kraftkrevende industri.

Verden trenger mer ren energi

Gjennom mange år har Statkraftkonsernet bygget virksomheten sten på sten. Vi er i dag svært godt posisjonert for videre lønnsom vekst med ledende kompetanse innenfor en rekke områder, en god strategisk posisjon og dokumentert evne til å levere høy verdiskaping.

Klimautfordringene gjør at utvikling av mer fornybar energi er viktigere enn noen gang. Statkrafts utbyggingsprosjekter gir tilgang til ren energi og dermed økt levestandard for mennesker i en rekke land. Statkraft kombinerer kunnskap og lang erfaring med evne til å se nye løsninger. Vi bringer norsk energinæring fremover og skal levere det verden trenger – mer ren energi.