Totalresultat

Tabellen viser totalresultat for Statkraft AS konsern for 2014: