Noter

For en samlet oversikt over noteverket for Statkraft AS konsern for 2014, se følgende link:

Noteverk Statkraft AS konsern 2014