Balanse

Tabellen viser balansen for Statkraft AS konsern per 31.12.2014: