Regnskap konsern

Statkraft avlegger konsernregnskap for 2013 i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som er godkjent av EU. Konsernet har børsnoterte gjeldsinstrumenter og er av denne grunn pålagt å avlegge konsernregnskapet i samsvar med IFRS.

 • Totalresultat

  Tabellen viser totalresultat for Statkraft AS konsern for 2014:

 • Balanse

  Tabellen viser balansen for Statkraft AS konsern per 31.12.2014:

 • Kontantstrøm

  Tabellen viser kontantstrømoppstillingen for Statkraft AS konsern for 2014:

 • Egenkapital

  Tabellen viser endringer i egenkapitalen for Statkraft AS konsern for 2014:

 • Noter

  For en samlet oversikt over noteverket for Statkraft AS konsern for 2014, se følgende link: