Noter

For en samlet oversikt over noteverket for Statkraft AS morselskap for 2014, se følgende link:

Noteverk Statkraft AS morselskap 2014