Kontantstrømoppstilling

Tabellen viser kontantstrømoppstillingen for Statkraft AS morselskap for 2014: