Balanse

Tabellen viser balansen for Statkraft AS morselskap per 31.12.2014: