Finansielle nøkkeltall

Tabellen presenterer finansielle nøkkeltall for Statkraft AS konsern for 2010 til 2014. Tallene er justerte for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter. Regnskapet for 2012 er omarbeidet som følge av endrede regnskapsprinsipper. For 2011 er bare balansetallene omarbeidet.