Verdier

Konsernets kjerneverdier er styrende for virksomheten og førende for medarbeidernes opptreden.

  • Kompetent
    Bruke kunnskap og erfaring til å nå ambisiøse mål og bli anerkjent som ledende.
  • Ansvarlig
    Skape verdier med respekt for medarbeidere, kunder, miljø og samfunn.  
  • Nyskapende
    Tenke nytt, søke muligheter og utvikle gode løsninger.

Kjerneverdiene gjelder for alle medarbeidere og andre som engasjeres til å representere Statkraft.