Styrets arbeid

Hilde Drønen, Elisabeth Morthen, Harald von Heyden, Vilde Eriksen Bjerknes og Asbjørn Sevlejordet kom inn som nye styremedlemmer i juni etter Ellen Stensrud, Erik Haugane, Silvija Seres, Lena Halvari og Odd Vanvik. Berit Rødseth ble valgt som ny nestleder.

Styret i Statkraft AS avholdt åtte styremøter i 2014. Styret har hatt fokus på løpende drift og pågående utbyggingsprosjekter. En vesentlig del av styrets arbeid i 2014 var knyttet til ut vikling av investeringer og salg av eiendeler i henhold til konsernets strategi.

Styret har et kompensasjonsutvalg bestående av styrets leder og to av styrets medlemmer og et revisjonsutvalg bestående av fire av styrets medlemmer. Kompensasjonsutvalget avholdt to møter og revisjonsutvalget avholdt fem møter i løpet av året.

Fra venstre: Halvor Stenstadvold, Asbjørn Sevlejordet, Elisabeth Morthen, Hilde Drønen, Thorbjørn Holøs, Vilde Eriksen Bjerknes, Harald von Heyden, Berit Rødseth og Olav Fjell.