Hovedpunkter

  • Styrket internasjonal posisjon gjennom restrukturering av internasjonale vannkraftaktiviteter og operasjonell integrasjon av virksomhetene i Sør-Amerika og Sør-Asia, avtale om økt eierandel i Desenvix i Brasil samt kjøp av majoritetsandel i det chilenske vannkraftselskapet Empresa Eléctrica Pilmaiquén
  • Frigjort kapital til investeringer innen fornybar energi gjennom salg av finsk kraftproduksjon og reduserte eierandeler i vindparker i Storbritannia
  • Ferdigstilt utbyggingsprosjekter innen vindkraft i Sverige og Storbritannia samt vannkraft og fjernvarme i Norge
  • Styrket egenkapital gjennom kapitaltilførsel og redusert fremtidig utbytte