Helse, miljø og sikkerhet

I april 2014 omkom tre entreprenøransatte i et steinras i forbindelse med fjellsikring langs en vei ved Devoll-prosjektet i Albania.

I november inntraff en dødsulykke ved Statkrafts tilknyttede selskap Agua Imaras vannkraftprosjekt i Panama. Ulykken skjedde i forbindelse med et kranløft, og en ansatt fra en underentreprenør omkom og en annen fikk alvorlige skader.

Konsernet arbeider målrettet for å unngå skader i all virksomhet. Alle alvorlige hendelser er gjenstand for granskning, og resultatene fra disse brukes til erfaringsoverføring på tvers av organisasjonen.

Sykefraværet var 2,8 % i 2014, og dette vurderes som tilfredsstillende.

Konsernet hadde ingen alvorlige miljøhendelser i 2014.