Visjon og verdier

Statkrafts mål er å møte verdens behov for renere energi, og visjonen er: "Vi leverer ren energi".

Visjon

Vi leverer ren energi

Verdier

  • Kompetent. Bruke kunnskap og erfaring til å oppnå ambisiøse mål og vinne anerkjennelse som en ledende aktør.
  • Ansvarlig. Skape verdier samtidig som vi viser omsorg for ansatte, kunder, miljøet og samfunnet generelt.
  • Nyskapende. Tenke kreativt, identifisere muligheter og utvikle effektive løsninger.