Organisasjon

Fra venstre: Jon G. Bransar, Steinar Bysveen, Christian Rynning-Tønnessen, Øistein Andresen, Hilde Bakken, Jens Bjørn Staff og Asbjørn Grundt.

De ulike stabs- og resultatenhetene er fordelt på konsernledelsens medlemmer som vist på organisasjonskartet.