Leverandøroppfølging

Statkraft har utviklet en versjon av Statkrafts leveregler som er spesielt rettet mot konsernets leverandører.

Dette dokumentet beskriver konsernets krav til leverandører i forhold til miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og arbeidslivsstandarder, helse og sikkerhet og antikorrupsjon. Statkrafts leverandører gjøres kjent med levereglene og andre kravdokumenter ved innkjøpsprosess og kontraktsinngåelse.

Oppfølging av leverandører

En helhetlig systematikk sikrer at de riktige kravene blir stilt til Statkrafts leverandører i alle ledd i innkjøpsprosessen, fra prekvalifisering til oppfølging av leveranse. Spesielt viktige og sårbare leveranser følges opp særskilt gjennom flere leverandørledd med avtalte bedriftsbesøk og uanmeldte inspeksjoner.

I 2013 påbegynte Statkraft implementeringen av et risikobasert verktøy som vil identifisere og følge opp risikotemaer gjennom hele innkjøpsprosessen. Verktøyet vil gjøre det mulig å i en tidlig fase identifisere risikoområder som for eksempel korrupsjon, sikkerhet eller barnearbeid og oppfølgingen vil fokuseres på områder der risikoen er høy.