Strategisk samarbeid

Statkraft jobber for å skape synergier gjennom nært samarbeid med interesseorganisasjoner. Hovedformålet med samarbeidet er å trekke veksler på hverandres kompetanse for å oppnå gjensidig gevinst.

I 2012 inngikk Statkraft formelle samarbeidsavtaler med WWF Norge, Bellona, Norges Naturvernforbund og Norges Røde Kors.

På lag med WWF i Tyrkia

I 2013 etablerte Statkraft i Tyrkia og WWF Tyrkia et prosjekt med tittelen “Bærekraftig vannkraftproduksjon i Tyrkia”. Prosjektet har til hensikt å utvikle retningslinjer for miljøtilpasset vannføring, hovedsakelig rettet mot investorer og beslutningstakere.

Prosjektet tar også sikte på å oppnå en dypere forståelse av problemstillinger i forbindelse med vannkraft og bærekraft i Tyrkia, med en omfattende interessentanalyse av den tyrkiske vannkraftsektoren.

Prosjektet bidrar til Statkrafts arbeid for å kommunisere eierskapskompetanse og ekspertise til tyrkiske beslutningstakere, og fremme god internasjonal praksis i den tyrkiske vannkraftindustrien.