Økonomisk verdiskaping

Konsernets økonomiske verdiskaping utgjorde i 2013 20 824 millioner kroner (14 883). Verdiene som skapes fordeles på en rekke ulike interessenter i Norge så vel som i utlandet. Her presenteres konsernets verdiskaping i form av skattebidrag, utbytte til staten, samlede investeringer og innkjøp.

Samfunnsregnskap

 • Økonomisk verdiskaping: 20 824 millioner kroner
 • Utbytte til staten: 0 millioner kroner
 • Skatter og avgifter til stat og kommuner i Norge: 4291 millioner kroner

Skattebidrag

 • Skattebidrag til norske kommuner: 1518 millioner kroner
 • Skattebidrag til de 10 kommunene som mottok størst andel: 752 millioner kroner (50 %)
 • Fem største skattemottakskommuner:     
  - Vinje – 107 millioner kroner     
  - Hemnes – 96 millioner kroner     
  - Suldal – 96 millioner kroner     
  - Rana – 83 millioner kroner     
  - Odda - 76 millioner kroner

Investeringer

 • Samlede investeringer: 13 344 millioner kroner     
  - Hvorav i Norge: 7338 millioner kroner     
  - Hvorav utenfor Norge: 6006 millioner kroner

Innkjøp av varer og tjenester

 • Totalt forbruk: 6400 millioner kroner
 • Totalt antall leverandører: 8500

Sysselsetting

 • Antall medarbeidere per 311213: 3734  
  - Hvorav i Norge: 2454 (66 %) 
  - Hvorav utenfor Norge: 1280 (34 %)