Samfunnsrolle

Statkraft skaper betydelige verdier, både direkte og indirekte, i de samfunnene hvor vi har virksomhet.

I 2013 skapte konsernet økonomiske verdier tilsvarende 20 824 millioner kroner. Bruttoinvesteringene var på totalt 13 344 millioner kroner, hvorav 7338 millioner kroner ble investert i Norge og 6006 millioner i utlandet.

Vi tar også sikte på å definere hvor vellykkede våre investeringer er i et bredere perspektiv. Ved å opprettholde dialogen med verden rundt oss, og ved å drive all virksomhet på en ansvarlig måte, mener vi at vi kan skape verdier både for oss som selskap og for lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet.

FoU forblir en viktig del av Statkrafts innovasjonsaktivitet. I 2013 ble det etablert et nytt FoU-program for klima.

 • Økonomisk verdiskaping

  Konsernets økonomiske verdiskaping utgjorde i 2013 20 824 millioner kroner (14 883). Verdiene som skapes fordeles på en rekke ulike interessenter i Norge så vel som i utlandet. Her presenteres konsernets verdiskaping i form av skattebidrag, utbytte til staten, samlede investeringer og innkjøp.

 • Innovasjon

  Statkrafts innovasjonsaktiviteter skal bidra til å styrke konkurransekraften i konsernets kjernevirksomhet. Forretningsutvikling, langsiktig kompetansebygging og målrettede FoU-programmer er alle sentrale ledd i arbeidet.

 • Forholdet til interessenter

  Mange mennesker, organisasjoner og lokalsamfunn blir direkte påvirket av, eller har direkte påvirkning på Statkrafts virksomhet. I all dialog med interessenter skal vi vise respekt for lokalmiljøet, samfunnene og kulturene vi jobber i, samt skape muligheter for å gi informasjon og lytte til innvendinger og betenkeligheter. Vi ønsker å bygge tillit til vårt selskap ved å ha en åpen praksis og dialog med interessenter.

 • Strategisk samarbeid

  Statkraft jobber for å skape synergier gjennom nært samarbeid med interesseorganisasjoner. Hovedformålet med samarbeidet er å trekke veksler på hverandres kompetanse for å oppnå gjensidig gevinst.