Cheves - Vannkraft i Peru

I 2011 startet SN Power byggingen av vannkraftverket Cheves (Cheves HPP) i Peru, selskapets niende vannkraftverk i Peru.

Med en samlet effekt på 168 MW vil Cheves HPP bli SN Powers største vannkraftverk i Peru, og vil årlig kunne levere maksimum 838 TWh.

  • Eierskap: SN Power 100 %
  • Kapasitet: 168 MW
  • Utbyggingsfase: Under bygging, planlagt driftsstart i 2015

I byggeperioden vil opp til 1200 mennesker arbeide ved anlegget.

Utfordringer og tiltak knyttet til samfunnsansvar

I de første årene av utbyggingen var målet å etablere et positivt forhold til de viktigste interessentene, og bli kjent med dem og deres aktiviteter. Det ble etablert et kontor for myndighetskontakt, og gjennomført møter med lokale myndigheter og lokalsamfunn.

I 2013 var de prioriterte oppgavene innen samfunnsansvar forebygging og reduksjon av samfunnsmessig og miljømessig risiko, kombinert med bidrag til utvikling av lokalsamfunn gjennom bygging av irrigasjonskanaler, vannmagasin for jordbruksformål og en planteskole for å styrke jordbruksproduksjonen.

Arbeidet med infrastrukturkontrakter innen elektromekanikk, hydromekanikk og overføringslinjer hadde bedre framgang enn forventet i 2013. En av de viktigste milepælene var fullføringen av gravearbeidene for kraftstasjonen i mai.

Prosjektutbygging i Cheves