Çetin - Vannkraft i Tyrkia

I 2013 startet Statkraft byggingen av vannkraftverket Çetin (Çetin HPP),selskapets tredje vannkraftprosjekt i Tyrkia.

Med en samlet effekt på 517 MW vil Çetin HPP bli Statkrafts største vannkraftverk utenfor Norge, med en årlig maksimumsproduksjon på 1,4 TWh.

  • Eierskap: Statkraft 100 %
  • Kapasitet: 517 MW (fra to vannkraftverk)
  • Utbyggingsfase: Under bygging

 I byggeperioden vil opp til 1500 mennesker arbeide ved anlegget.

Utfordringer og tiltak knyttet til samfunnsansvar

Prioriterte aktiviteter knyttet til samfunnsansvar i 2013 har vært drift av informasjonskontor på byggeplassen og åpning av et tilsvarende kontor i Pervari, i tillegg til utvikling og godkjenning av regionale investeringsplan i samarbeid med lokale myndigheter i Şirvan og Pervari. Investeringsplanen omfatter investeringer innen områder som utdanning, helse, utvikling av jordbruksområder og kultur og rekreasjon.

I tillegg er det lagt til rette for dialog mellom prosjektentreprenøren og landsbyboere om erstatning for skader fra entreprenørens virksomhet.

Prosjektet har satt i gang flere undersøkelser og studier, blant annet en studie om kompensasjon for tap av levebrød i både Pervari og Şirvan, samt brukerundersøkelser i forbindelse med en gangbro i Pervari.

Lokale skoleelever demonstrerer riktig bruk av nytt sikkerhetsutstyr under en trafikksikkerhetskampanje på en skole i området som påvirkes av prosjektet.