Samfunnsansvar i utbyggingsprosjekter

Som kraftprodusent er Statkraft involvert i flere utbyggingsprosjekter i forskjellige deler av verden. De fleste av disse er i vekstmarkeder, men det er også betydelige utbygginger i Nord-Europa, innen forskjellige teknologier. Her beskriver vi hvordan vi håndterte samfunnsansvar i et utvalg prosjekter i 2013.

 • Çetin - Vannkraft i Tyrkia

  I 2013 startet Statkraft byggingen av vannkraftverket Çetin (Çetin HPP),selskapets tredje vannkraftprosjekt i Tyrkia.

 • Kargı - Vannkraft i Tyrkia

  Vannkraftprosjektet Kargı (Kargı HPP) ligger midt i Tyrkia, og vil ha en installert effekt på 102 MW når det er ferdig.

 • Björkhöjden og Ögonfägnaden - Vindkraft i Sverige

  I andre halvdel av 2012 startet Statkraft utbyggingen av vindkraftparkene Björkhöjden og Ögonfägnaden, som vil bli Statkrafts fjerde og femte vindkraftpark i Sverige. De vil bestå av henholdsvis 90 og 33 turbiner, og vil starte driften sent i sent i 2014/begynnelsen av 2015.

 • Cheves - Vannkraft i Peru

  I 2011 startet SN Power byggingen av vannkraftverket Cheves (Cheves HPP) i Peru, selskapets niende vannkraftverk i Peru.

 • Devoll - Vannkraft i Albania

  Vannkraftprosjekt Devoll (Devoll HPP) i Albania består av en rekke vannkraftverk i Devoll-elven med en potensiell installert effekt på 243 MW.