Statkrafts medarbeidere

Ved utgangen av 2013 hadde Statkraft 3734 medarbeidere og 34 % av disse har sin arbeidsplass utenfor Norge. Kvinneandelen i selskapet er 23 % og konsernet har medarbeidere i 23 land.

Gjennomsnittlig ansiennitet i Statkraft er 11 år, mens turnover i arbeidsstokken var 6,0 % i 2013.

Mangfold i konsernet

Statkraft har nå medarbeidere i 23 land som til sammen representerer 50 nasjonaliteter. Vi ønsker mangfold blant selskapets medarbeidere. Dette vil styrke oss i vår internasjonale utvikling, blant annet ved å gi oss nødvendig kompetanse på nasjonale lovverk og administrasjonsprosesser, språk og lokal kultur.

Statkraft har siden oppstarten i 2007 vært en av samarbeidspartnerne til Alarga. Alarga er en stiftelse som arbeider for å øke andelen med multikulturell kompetanse i norsk næringsliv.

Kvinneandel i Statkraft

Statkraft ønsker en jevnere kjønnsfordeling i konsernet og flere kvinner i ledende stillinger. Statkraft deltar sammen med en rekke andre større, norske selskaper et forskningsprosjekt hvor formålet er å finne konkrete tiltak for å bedre kjønnsbalansen i ledende stillinger.

Kvinneandel blant medarbeidere 23 %
Kvinneandel blant ledere 22 %
Kvinneandel blant nyansatte 23 %
Kvinneandel i Statkrafts styre 44 %

 

Attraktiv arbeidsplass

Vi arbeider systematisk og målrettet med rekruttering og Statkraft er en attraktiv arbeidsgiver både blant nyutdannede og arbeidstakere med erfaring.

Universum Student survey er Norges største undersøkelse om karriere, arbeidsliv og fremtidsforventninger blant studenter. I 2013-undersøkelsen plasserte ingeniørstudentene Statkraft på en 7. plass, mens økonomistudentene rangerte Statkraft som den 43. mest ønskede arbeidsgiveren.

Traineer og lærlinger

Statkraft har et toårig trainee-program som er svært populært blant nyutdannede studenter. I 2013 var 17 traineer i arbeid i ulike deler av konsernet, både i og utenfor Norge. Statkraft har også et trainee-program for fagarbeidere.

I alle deler av konsernet er det etablert lærlingplasser for ulike typer fagbrev. I 2013 var 76 lærlinger i arbeid i Statkraft.