Medarbeidere og organisasjon

Statkraft er en attraktiv arbeidsplass og undersøkelser viser at våre medarbeidere er blant de mest motiverte i bransjen. Vi jobber målrettet for å sikre denne posisjonen også i fremtiden.

  • Organisasjon og ledelse

    Tydelig ledelse, et godt og utviklende arbeidsmiljø og kompetanseutvikling er strategisk viktige områder i Statkraft.

  • Statkrafts medarbeidere

    Ved utgangen av 2013 hadde Statkraft 3734 medarbeidere og 34 % av disse har sin arbeidsplass utenfor Norge. Kvinneandelen i selskapet er 23 % og konsernet har medarbeidere i 23 land.