Helse og sikkerhet

Statkraft skal være en trygg og sikker arbeidsplass. Alt arbeid skal planlegges og gjennomføres med en målsetting om null skader. Statkrafts sikkerhetskultur skal være preget av åpenhet og et ønske om å lære, både av egne feil og av vellykkede forbedringstiltak.

  • Forebyggende helse- og sikkerhetsarbeid

    Tydelige krav og retningslinjer, bevissthet om helse og sikkerhet i alle situasjoner og tett oppfølging i både drifts- og prosjektaktiviteter er viktige elementer for å oppnå gode helse- og sikkerhetsresultater. Statkraft arbeider systematisk for å oppnå et skadefritt og godt arbeidsmiljø.

  • Ulykker

    Dessverre inntraff to dødsulykker i 2013 i tilknytning til Statkrafts virksomhet. En av dødsulykkene var arbeidsrelatert og begge var knyttet til SN Powers virksomhet i Peru.