Statkrafts Global Compact Indeks

FNs Global Compact oppfordrer næringslivet til å fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs mål om en bærekraftig utvikling.

Statkraft har siden 2010 vært medlem av FNs Global Compact. Vi mener at Global Compacts 10 prinsipper er integrert i Statkrafts strategi og daglige drift, og at konsernets rapportering om samfunnsansvar tilfredsstiller rapporteringsnivået Active level. I tabellen under gis det referanse til de kapitler i Statkrafts rapport om samfunnsansvar som omhandler de 10 prinsippene til Global Compact.