Rapport om samfunnsansvar 2013

Statkraft skal utvise samfunnsansvar i alle aktiviteter. Kort sagt innebærer dette at vi skal levere strøm som er basert på miljøvennlige energikilder, bruke bærekraftige, sikre og effektive produksjonsmetoder og utvise en ansvarlig og etisk markedsadferd.

Denne delen av årsrapporten presenterer Statkrafts arbeid, styringssystem og resultater innen området samfunnsansvar for 2013. Her beskrives utfordringer og aktiviteter innen områder som miljø, helse og sikkerhet, menneskerettigheter, medarbeiderforhold og antikorrupsjon.

  • Miljøpåvirkning

    Statkraft tilbyr fornybare og bærekraftige energiløsninger. På denne måten bidrar vi til å møte en av vår tids største utfordringer: global oppvarming.

  • Helse og sikkerhet

    Statkraft skal være en trygg og sikker arbeidsplass. Alt arbeid skal planlegges og gjennomføres med en målsetting om null skader. Statkrafts sikkerhetskultur skal være preget av åpenhet og et ønske om å lære, både av egne feil og av vellykkede forbedringstiltak.

  • Samfunnsansvar i utbyggingsprosjekter

    Som kraftprodusent er Statkraft involvert i flere utbyggingsprosjekter i forskjellige deler av verden. De fleste av disse er i vekstmarkeder, men det er også betydelige utbygginger i Nord-Europa, innen forskjellige teknologier. Her beskriver vi hvordan vi håndterte samfunnsansvar i et utvalg prosjekter i 2013.