Totalresultat

Tabellen viser totalresultat for Statkraft AS konsern 2013: