Noter

For en samlet oversikt over noteverket for Statkraft AS konsern for 2013, se følgende link:

Noteverk Statkraft AS konsern 2013