Kontantstrøm

Tabellen viser kontantstrømoppstillingen for Statkraft AS konsern for 2013: