Balanse

Tabellen viser balansen for Statkraft AS konsern for 2013: