Kontantstrømoppstilling

Tabellen viser kontantstrømoppstillingen for Statkraft AS morselskap for 2013: