Balanse

Tabellen viser balansen for Statkraft AS morselskap for 2013:

ljlkjhlkj