Finansielle nøkkeltall

27.02.2014 | nyheter

Tabellen presenterer finansielle nøkkeltall for Statkraft AS konsern for 2009 til 2013. Tallene er justerte for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter. Regnskapet for 2012 er omarbeidet som følge av endrede regnskapsprinsipper. For 2011 er bare balansetallene omarbeidet.