Nyheter

 • Finansielle nøkkeltall

  27.02.2014 nyheter

  Tabellen presenterer finansielle nøkkeltall for Statkraft AS konsern for 2009 til 2013. Tallene er justerte for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter. Regnskapet for 2012 er omarbeidet som følge av endrede regnskapsprinsipper. For 2011 er bare balansetallene omarbeidet.

 • Konsernsjefens brev

  27.04.2015 nyheter

  Statkrafts posisjon som ledende i Europa innen fornybar energi er styrket, og det øker også Norges betydning som energinasjon. Samtidig vil vi fortsette å være en god partner for kraftkrevende industri.

 • Redegjørelse for foretaksstyring

  20.03.2014 nyheter

  Redegjørelsen for foretaksstyring klargjør rolledelingen mellom staten som eier, styret og den daglige ledelsen i selskapet.

 • Statkraft i verden

  04.04.2014 nyheter

  Konsernet er den største kraftprodusenten i Norge, og stod for 34 % av landets kraftproduksjon i 2013. Selskapet er Nordens tredje største produsent av elektrisk kraft, og Europas største produsent av fornybar energi, og samlet sett den tiende største produsenten av vannkraft globalt.