Høydepunkter

  • Oppdatert strategisk plattform fokuserer på europeisk fleksibel kraftproduksjon, energihandel og tjenester, vannkraft i fremvoksende markeder, vindkraft og fjernvarme.
  • Planlegger betydelig opprustning av eksisterende norske og svenske vannkraftverk.
  • 620 MW vannkraft til en verdi av 3,4 milliarder kroner ble overført fra Statkraft SF.
  • Styrker internasjonal posisjon gjennom integrasjon av virksomhetene i Sør-Amerika og Sør-Asia i Statkraft, en videre satsing på SN Power og utvikling av vannkraft i Sørøst-Europa.
  • Styrket posisjon innen vindkraft gjennom nye vindparker og nye lisenser.
  • Frigjorde kapital til egne investeringer ved å selge aksjeposten i E.ON SE for 8,5 milliarder kroner.