Fremtidsutsikter

De nærmeste årene forventes å preges et kraftoverskudd i Norden, og de nordiske kraftprisene forventes å ligge på et noe lavere nivå enn i 2013.

Det forventes at EU vil gjennomføre ytterligere tiltak i retning av et energisystem med mindre karbonutslipp og sterkere fokus på forsyningssikkerhet. Det vil bidra til nye forretningsmuligheter innen fornybar kraftproduksjon og salg av tjenester og produkter til småskala kraftprodusenter. Som Europas største produsent av fornybar energi har Statkraft en sterk markedsposisjon og kan spille en aktiv rolle i energiomleggingen. 

I fremvoksende markeder vil vannkraft være en lønnsom og klimavennlig energikilde. Her har Statkraft et godt utgangspunkt, og ambisjoner om videre vekst bygget på konsernets kjernekompetanse innen prosjektutvikling, drift og vedlikehold. Den nye langsiktige samarbeidsavtalen med Norfund innebærer integrasjon av virksomhetene i Sør-Amerika og Sør-Asia og videre satsing på SN Power. Konsernets kjernekompetanse innen drift, vedlikehold og prosjektstyring vil forsterkes ytterligere.