Årsberetningen

Statkrafts resultat for 2013 var preget av god drift, ny produksjonskapasitet og høyere nordiske kraftpriser.

Alle segmentene bidro positivt til konsernets underliggende EBITDA, som endte på 12,4 milliarder kroner. Dette var en forbedring på 10 % fra 2012. Store negative valutaeffekter preget konsernets resultat, og resultatet etter skatt var 208 millioner kroner. Valutaeffektene har imidlertid ingen kontanteffekt og motvirkes fullt ut av omregningseffekter i egenkapitalen.

Prosjektaktiviteten var høy og det ble ferdigstilt utbyggingsprosjekter innen alle konsernets teknologier i løpet av 2013. Konsernet har i tillegg mange pågående byggeprosjekter, spesielt innen vann- og vindkraft. Vannkraften i Norge representerer den største andelen av Statkrafts inntekter og verdi. Det viktigste for Statkraft er å drive, vedlikeholde og utvikle denne porteføljen for å maksimere den langsiktige verdien av kraftverkene. Energihandel og tjenester har vist gode resultater gjennom mange år, og dette området ønsker konsernet å utvikle også i de fremvoksende markedene hvor Statkraft bygger nye vannkraftverk.

Konsernet vil styrke posisjonen som en ledende internasjonal leverandør av ren energi gjennom integrasjon av virksomhetene i Sør-Amerika og Sør-Asia og utvikling av vannkraft i Sørøst-Europa.